تحلیل ارز

نوسانات شدید ارزی در پیش است

✍️این مقاله با رای مثبت پنج نفر از تیم تحقیق محمد حسین ادیب و رای منفی چهار نفر انتشار یافت

1️ ریسک یعنی نوسان

2️ نوسانات شدید رو به بالا و رو به پایین شدیدی در حوزه ارز ، در پیش است

=3️به میزانی که دلار گران میشود کالاهای با منشاء ارزی گران نمی‌شود کالاهای با منشاء ارزی در ٨٠ درصد موارد فقط معادل ٧۵ درصد افزایش نرخ ارز ، افزایش می یابد

4️بازار تصور نکند طی یکسال آینده نوسانات نرخ دلار ، همواره رو به پایین و یا همواره رو به بالاست هر دو خواهد بود

5️وقتی دلار دارای حرکتی رو به پایین میشود اگر فعال اقتصادی بدهی داشته باشد و یا هزینه جاری که یاید پرداخت شود ، نوعا نمی تواند صبر کند تا این کاهش در روند رو به بالای بعدی خنثی شود زیرا بدهی ریالی دارد لذا قدرت مانور فعال اقتصادی محدود است

6️فعال اقتصادی اگر در چند حرکت رو به بالا و پایین ارز گیر کند به سادگی عمده ثروت اش از بین می رود

7️لذا در عین اینکه اقتصاد ارز محور است ، و روند قیمتی دلار در مجموع با وجود نوسانات متعدد( رو به بالا و رو به پایین ) ، رو به بالا خواهد بود ، اما فعال اقتصادی دارای موجودی کالا با منشاء ارزی به شدت متضرر شده است

8️روند رو به بالا به روند رو پایین نیز قابل تبدیل است به سه شرط :

?حل مشکل تحریم های اقتصادی
?ناتوانی بانکها از پرداخت سود های نجومی به سپرده
? حذف یارانه انرژی

فعال اقتصادی باید بگونه ای بیزینس خود را اداره کند که اگر یکی از سه گزینه فوق اتفاق افتاد قدرت مانور داشته باشد

9️عمده فعالین اقتصادی فقط به روند رو به بالای ارز توجه دارند که خطای راهبردی در مدیریت بیزینس است

1️0ضربه ای که فعالین اقتصادی از ناحیه نوسانات رو به بالا و رو به پایین ارز می خورند قسمت اعظم سود ناشی از روند عمومی رو به بالای ارز را خنثی می کند

11 در عین حال با هر افزایش نرخ ارز ، بازار ضعیف تر میشود و فروش فعال اقتصادی کمتر میشود ، افزایش نرخ ارز به معنای کاهش عایدی فعال اقتصادی است

نتیجه گیری :

بازار با ٧ فرایند همزمان مواجه است

1️زیان ناشی از افزایش نرخ کالاهای با منشاء ارزی کمتر از نرخ دلار

2️زیان ناشی از نوسان رو به پایین دلار

3️سود ناشی از نوسان رو به بالای دلار

4زیان ناشی از پیش بینی های غلط در نوسان های رو به بالا و رو به پایین نرخ دلار

?وقتی در هفته سوم اسفند ماه بانکها برای مدت ده روز به سپرده ها سود ٢٠ درصد پرداخت کردند عده ای موجودی دلاری خود را با نرخ ۴٧٠٠ تومان فروختند و آن را در بانک سپرده گذاری کردند که تقریبا اکنون ثروت آنها نصف شده است

?کسانی که با نرخ دلار ٩ هزار تومان ارز خریدند اکنون ١٨ درصد زیان کرده اند

?حرکت رو به پایین دلار ، با حرکت های رو به بالا خنثی میشود

?کسانی که در یک ماه گذشته وارد بازی ارز شدند همه زیان کردند و کسانی که در ماه ماقبل وارد بازی ارز شدند همه منتفع شدند

5️کاهش فروش به سبب عدم افزایش قدرت خرید مردم متناسب با افزایش نرخ دلار

6️فعالین اقتصادی تصور نکنند حرکت های رو به بالای ارز متوقف شده است ، حرکت های رو به بالای دیگری در پیش است و در پس آن حرکت رو به پایین

7️کسانی در بازی ارز شرکت کنند که ظرفیت نوسانات شدید نرخ دلار را داشته باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *